• Pro Parents
  • Pro Parents
  • Pro Parents

Pro Parents

Pro Parents is een geweldige netwerkorganisatie van experts op het gebied van ouderschap, opvoeden en opgroeien, en het combineren van werk en gezin. Ze hebben hun sporen verdiend in de gezondheidszorg, ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en onderzoek. Pro Parents gelooft in een samenleving die effectief reageert op maatschappelijke uitdagingen. En als kern van een gezonde samenleving en een duurzame economie zien zij: kinderen opvoeden en werkend ouderschap. Een pro club dus. En daar hoort een pro website bij. Dat hebben we ze dan ook gegeven.

 

 

Client: Pro Parents Skills: Campagnes, Online Website: www.proparents.nl
Facebook:
Twitter: